Kultur / Fritid Resa
Publicerat: 2023-03-07

Spaning

Ny plattform för samåkning

Ny plattform för samåkning

“Tillsammans” är ledordet när flera föreningar och offentliga aktörer släpper en helt ny samåkningsplattform. Först ut att testa plattformen är medlemmarna i Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Skjutsgruppen. Sammanlagt samlar de över 300 000 medlemmar.  Vinnova och Västra Götalandsregionen har finansierat projektet “Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning” som nu släpper en samåkningsplattform för och med föreningslivet.

Via plattformen kan medlemmarna be om eller erbjuda platser både inom sin förening och till medlemmar i andra föreningar som är anslutna. Har man ett fordon med lediga platser så erbjuder man dem, och har man inget fordon så efterfrågar man plats. Efter det pratar man med varandra och samåkningar kan ske från och till vad som helst. Som exempel kan medlemmarna hälsa på släktingar, göra en resa till fjällen, åka på en festival eller börja pendla tillsammans till och från en arbetsplats. Vid varje samåkning ser man vem som tillhör vilken förening.

De resor som görs sammanställs som öppna data i enlighet med GDPR och Trafikverkets standarder så korrekta analyser och mätningar om samåkning kan göras. Göteborgs stad och Umeå kommun är partners i projektet av bland annat den här anledningen - de behöver bra data för att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle.

 

Källa: https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/samak-till-aventyret-med-andra-foreningar/

 

Bild: Press Friluftsfrämjandet