Ny teknik från MIT gör självkörande bilar mer oberoende

Ny teknik gör självkörande bilar mer oberoende

MIT har utvecklat ett system för navigering i självkörande bilar som helt förlitar sig på sensorer. Den nya tekniken, ”MapLite”, gör det möjligt för autonoma bilar att ge sig ut på landsbygdens omarkerade grusvägar. Något dagens självkörande bilar har svårt att göra då de inte klarar av att köra utanför sina kartlagda miljöer.

Den nya lösningen kombinerar samma GPS-data som man exempelvis hittar i Google Maps, med information från en rad sensorer som sitter på bilen som mäter olika vägförhållanden. Detta gör bilen mindre beroende av att allting finns inprogrammerat i förväg och gör det möjligt att bättre hantera situationer där förutsättningarna ändras, typ vid dåligt väder.

 

Läs mer: https://www.csail.mit.edu/news/self-driving-cars-country-roads