Media
Publicerat: 2011-12-13

Spaning

Ny twist på pop-up-butiker

Ny twist på pop-up-butiker


Lite passé är det nog ändå med pop-up shops av olika slag på Facebook. Det kommer istället allt mer att handla om pop-up-handel specifikt för bloggar. Ni kan se en demo av detta hos Lagerhouse som tog initiativet att göra något nytt. Lagerhouse bjöd in ledande inredningsbloggar och bäddade in popup-butiker  på bloggarna för anpassa den till bloggara och deras favoritprodukter. Det gav inte bara nytta genom den extra räckvidd som bloggarna gav dem, utan ger också mer trovärdighet eftersom produkterna väljs och godkänts av bloggarna själva. Lagerhaus "pop-up"-butikkampanj, genererade 13.000 peer-to-peer-inbjudningar endast  av öppnandet av webbutiken samt ökade antalet Facebookfans med 226% och interaktioner med 360%. Detta blir förmodligen en stor kommande trend med tanke på ökningen av räckvidd, identitetsbyggande och trovärdighet.
http://socialcommercetoday.com/swedish-style-social-commerce-pop-up-shops-for-blogs/