Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-03-29

Spaning

Ökad hälso-polarisering i Stockholm

Ökad hälso-polarisering i Stockholm

En ökad polarisering märks i hälsoundersökningen Friskisindex 2022, som mäter hur stockholmarna mår. De som redan tränade mycket tränar mer medan hela 36 procent uppger att de tränar mindre eller har slutat träna. Tre mätningar har utförts av Novus på uppdrag av F&S Stockholm 2020-2022; en före, en under och en under avtagande coronapandemi. Resultaten stöds även av Folkhälsomyndighetens senaste rapport, Folkhälsans utveckling 2022, som visar att svenskar mår bättre och lever längre, men att det finns stora skillnader inom landet.
Årets Friskisindexundersökning visar att 67 procent av stockholmarna har förändrat sina träningsvanor, varav 18 procent tränar mer, men dubbelt så många, 36 procent, tränar mindre eller har helt slutat att träna under pandemin. I hög grad är det de som redan tränade mycket som nu tränar ännu mer och de som redan tränade lite som tränar ännu mindre eller har slutat helt.
Förra året, under pandemin, såg vi en dipp i välmåendet bland stockholmarna, och särskilt de äldre. Den trenden har nu vänt, framförallt bland de äldre (70-84 år). En sannolik förklaring är att de äldre drabbades extra hårt av pandemins restriktioner men nu kan röra sig mer fritt igen. Friskisindex visar att det finns en välmåendeklyfta i Stockholm. Hälften av stockholmarna, 50 procent, återfinns i den grupp som enligt definitionen ”mår bra”, medan 13 procent hamnar i gruppen som mår dåligt. I den grupp som mår dåligt finns en överrepresentation av personer som har låg utbildning, låg inkomst, bor i ensamhushåll och står utanför arbetslivet. Personer med lägre socioekonomisk position har ett sämre hälsoutfall och det finns en risk för att systematiska skillnader kvarstår i framtiden.
 
Källa: https://www.friskissvettis.se/stockholm/friskisindex
 
Bild: Press Friskis