Shopping Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-02-12

Spaning

Omvandling av plast till bränsle

Omvandling av plast till bränsle

Forskare vid Purdue University har patenterat ett sätt att processa olefinplastskräp med upp till 90% effektivitet. Detta görs via selektiv extraktion och hydrotermisk förvätskning. Varpå man senare kan använda råmaterialet till lösningsmedel och andra produkter. Det framgår också att den årliga polyolefinavfallet skulle kunna utvinna rena bränslen som täcker 4% procent av efterfrågan på bensin och diesel. Av all plastproduktion vi globalt sätt har haft har endast 10% återvunnits och 10% bränts upp, resterande 80% finns i haven eller på skräphögar. Detta illustrerar hur vital frågan och forskningen kring plast och recycling egentligen är för vår  framtid och samhälle.
Läs mer: https://www.nyteknik.se/innovation/forskare-forvandlar-plast-till-bransle-6947642