Arbetsliv Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2023-11-03

Spaning

Orosmolnen hopar sig för unga

Orosmolnen hopar sig för unga

Oron för en dystrare framtid växer bland unga. Det här visar en undersökning som konsultföretaget PwC har tagit fram med hjälp av Sifo.

Några av orosmolnen:

  • 41 procent av unga mellan 18-29 år är oroliga för att bli arbetslösa under det närmaste året. När det gäller inkomstnivåer, är de med en månadslön under 25 000 kronor allra mest bekymrade.
  • 79 procent är oroliga för att naturkatastrofer som skogsbränder, översvämningar och torka ska drabba Sverige.
  • 86 procent befarar att matpriserna ska fortsätta att stiga, och utifrån kön är det fler kvinnor än män som är bekymrade (89 procent).
  • Att vara oroad för höjda boräntor är vanligast i åldersgruppen 30-49 år (75 procent). Resultaten visar också att ränteoron är större i Stockholm än i Malmö och Göteborg.
  • 55 procent uppger att de är oroliga för att en ny pandemi ska bryta ut.

 

Källa: https://news.cision.com/se/pwc/r/stor-oro-for-arbetsloshet-bland-unga,c3851978

 

Bild: Depositphotos