Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2021-10-04

Spaning

Otryggheten ökar i Stockholm

Otryggheten ökar i Stockholm

Otryggheten i Stockholm har ökat enligt årets medborgarundersökning. När de tillfrågade uppger om Stockholms stad är trygg att bo och leva i är det nu knappt två tredjedelar – 63 procent – som svarar ja. Siffran har varit dalande sedan 2011, då den var 76 procent och sedan sakta gått neråt till årets bottennotering. På stadsdelsnivå är upplevelsen betydligt bättre. I år svarade 74 procent att det är ”tryggt att bo i min stadsdel”, vilket är en svag uppgång på ett par procentenheter under det senaste decenniet.
I årets undersökning svarade 56 procent av de tillfrågade att de känner sig trygga när de går ensamma hem på kvällen i sin stadsdel. Siffran är en uppgång med 2 procentenheter från den förra mätningen 2019 – men samtidigt betydligt lägre än samtliga de andra åren sedan 2011. Nivån på dessa föregående åtta år har varit runt 65 procent. Undersökningen riktade sig till 9 850 slumpmässigt utvalda personer från 18 år och uppåt, och genomfördes från maj till augusti i år.
 
Källa: https://www.dn.se/sthlm/stockholmarna-alltmer-otrygga-enligt-ny-undersokning/
 
Bild: Depositphotos