Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-08-13

Spaning

Övervikt och fetma ökar bland barn

Övervikt och fetma ökar bland barn

Bland barn i flera kommuner i Stockholmstrakten ökar övervikt och fetma kraftigt. Sett över en trettioårsperiod har problemet med övervikt fördubblats och för fetma har det fyrdubblats. Studien har gjorts på barn mellan fyra och tio år.
Det är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som sammanställt data från 15 kommuner runt Stockholm. De kan dock se att det finns stora skillnader mellan kommuner.
CES menar att det är viktigt med tidiga och förebyggande insatser för att ändra denna trend.