Hälsa / Träning Kultur / Fritid Resa
Publicerat: 2022-05-18

Spaning

Pandemi-effekten består – friluftsliv populärt

Pandemi-effekten består – friluftsliv populärt

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer för 2022 visar att fler är positiva till friluftsliv jämfört med 2021 (91% 2022 jämfört med 89% 2021. Undersökningen visar också att pandemi-effekten består och drygt var fjärde (27%) uppger att de har varit mer i naturen eller ägnat sig åt friluftsliv det senaste året. Visserligen en minskning från 2021 (38%) men väldigt få anger att de varit mindre i naturen (11%). I de frågor där Friluftsbarometern ställt frågor om hur friluftsliv upplevs – visar undersökningen bland annat att fler anser att övernattning i tält är rofyllt (32% i år jämfört med 29% 2021) och också att fler anser att de vet hur de skulle klara en natt i naturen (47% i år jämfört med 40% 2021).
 
Källa: https://svensktfriluftsliv.se/nyheter/svenskt-friluftslivs-friluftsbarometer-visar-att-fler-an-forra-aret-anser-att-allemansratten-ar-vardefull-att-bevara/
 
Bild: Depositphotos