Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-03-01

Spaning

Passivt Wi-Fi

Passivt Wi-Fi

På University of Washington har ett forskningslag tagit fram ny teknik som kan revolutionera hur Wi-Fi fungerar i världen. Wi-Fi finns idag inbyggt i nästan alla elektroniska enheter vi använder och för med sig stora fördelar, nackdelen är dock att det drar väldigt mycket ström. Passivt Wi-Fi har utvecklats med just det här i åtanke och kommer att dra 10,000 mindre gånger ström än vanligt Wi-Fi. Överföringshastigheten är vid 11 Mbit/s lite lägre än vanligt Wi-Fi men 11 gånger högre än Bluetooth. Förhoppningarna är att passivt Wi-Fi ska kunna möjliggöra nya sätt att kommunicera på och förenkla tekniken som i sin tur ska leda till större tillgänglighet och billigare konsumentpriser.
Läs mer på:
http://passivewifi.cs.washington.edu/