Paulig förutspår slutet för kaffe

Paulig förutspår slutet för kaffe

Enligt aktuella beräkningar kommer det år 2080 inte längre att finnas tillräckligt med högklassigt kaffe för alla, bland annat på grund av klimatförändringen. Det här var utgångsläget för Blend 2080 – kaffet utan kaffe som Paulig utvecklat i samarbete med den australienske kaffepåverkaren Matt Perger. Med Blend 2080 vill Paulig väcka debatt om ansvarsfull verksamhet för att undvika kaffets dystra framtid.

Perger och Pauligs sakkunniga, huvudsmakare Marja Touri, Paulig Barista Institutes utbildare Jori Korhonen, Paulig Kulmas kafferostare Tomi Nieminen och Annina Hildén som arbetar med produktutveckling av Pauligs kaffesorter planerade och tillverkade produkten Blend 2080 som visar hur kaffet enligt de dystra bedömningarna kan se ut i framtiden.

Produkten utvecklades länge och Blend 2080 uppstod slutligen av kornmalt, torkade fikon, fermenterat pu’er-te och johannesbrödpulver. I receptarbetet har historisk kunskap och erfarenheten av surrogatkaffet som Paulig tillverkade under nödåren utnyttjats. Vanligt kaffe har över 800 aromer som det är omöjligt att kopiera på artificiell väg eller ersätta med andra naturprodukter.

Paulig tillverkade endast ett parti av Blend 2080 i början av 2018. Framtidens kaffesurrogat kan avsmakas i Pauligs Kulma i samband med evenemanget Torstaimaisto som ordnas 15.3, på Helsinki Coffee Festival 20.–22.4 och i Baltikum på Vilnius Coffee Festivaleilla 23.–25.3. och på Tallin Coffee Festival 27.–28.4.