Pay as you drive försäkring

Moderna lanserade en ”pay-as-you-drive-app” i början av november. Detta innebär att du skall betala försäkringspremie utifrån hur du kör, mjukt vs aggresivt etc.