Kultur / Fritid
Publicerat: 2017-10-09

Spaning

Performance lecture om robotar på Dramaten

Performance lecture om robotar på Dramaten

Vetenskap och scenkonst blandas i ett nytt format när Dramaten och Nobel Center tillsammans sätter upp en serie iscensatta föreläsningar, Performance lectures. Först ut i samarbetet är den omtalade robotforskaren Danica Kragić Jensfelt.
I robotforskaren och professorn Danica Kragić Jensfelts iscensatta föreläsning/performance lecture om robotar– väcks en mängd frågor om framtidens möjligheter. Kan robotar lära sig att imitera empati – och är det i så fall lika värdefullt som ”verklig” empati? Vad är ett medvetande? och Är människan på väg att skapa en ny sorts liv? Med erfarenhet som städare bakom sig, och med en son med särskilda behov, drivs Danica Kragić Jensfelt av tanken på att robotar ska kunna göra våra liv bättre genom att göra sådant vi inte hinner, vill eller kan.
Performance lectures , där kunskap förmedlas med teaterns verktyg, är ett nytt format på Dramaten och arrangeras inom ramen för Dramaten&. Programmet kommer bland annat att rymma ett återkommande helt nytt samarbete mellan Dramaten& och Nobel Center som tar sitt avstamp i olika forskares vardag.
Läs mer här: http://www.dramaten.se/repertoar/om-robotar/