Pet-återvinning med 57% mindre energi-förbrukning

Forskare på  energidepartementet National Renewable Energy Laboratory, NREL, håller på att utveckla sätt att förbättra användningen av pet-flaskor. Genom att kombinera pet-flaskor med en förnybar råvara som biomassa från avfall kan man skapa kompositmaterial med goda egenskaper och användningsområden. Denna metod gör att det skulle kräva 57% mindre energi och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Ännu är inget klart kring när denna metod ska tas i drift, då en del andra tester med andra material ska genomföras innan.

läs mer: https://www.nyteknik.se/innovation/sa-kan-pet-plasten-fa-ett-uppgraderat-och-langre-liv-6949821