Polisen går över till digital ordningsbot

Polisen går över till digital ordningsbot

I flera regioner har polisen börjat använda ett nytt digitalt verktyg som underlättar polisens arbete med att utfärda böter. Det är en app i mobilen som hanterar proceduren så att föreläggandet registreras direkt i ordningsbotsregistret. En kopia skickas hem automatiskt tillsammans med inbetalningskort till den som bötfälls utan att en administratör behöver lägga in uppgifterna manuellt. På så vis effektiviseras processen vilket frigör tid och ger polisen möjlighet att göra fler kontroller.

Appen används till olika typer av ordningsböter, varav de flesta utfärdas för trafikbrott. Till sommaren är det nya verktyget tillgängligt för samtliga poliser i landet. Ytterligare funktioner planeras, exempelvis möjlighet att betala på plats eller genom polisens webbplats polisen.se.

 

Källa: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/april/polisen-gar-over-till-digital-ordningsbot/

 

Bild: Press Polisen