Resa Värderingar
Publicerat: 2019-04-08

Spaning

Politik styr våra resemål (delvis)

Politik styr våra resemål (delvis)

55 procent av svenskarna känner vanligtvis till, eller tar reda på, ett påtänkt semesterlands politiska situation – och väljer att inte åka till de länder vars politik och ledning de inte kan stötta. Turkiet toppar listan över vilka länder som svenskarna vill undvika, följt av Nordkorea och Ryssland. Bokningsstatistiken pekar dock åt ett annat håll, och visar att upplevelsen och plånboken ofta spelar större roll än värderingarna när man väljer resmål till sommarresan. Detta visar Tickets Sifoundersökning och bokningsstatistik.
Även om man inte känner att man kan stötta ett lands politik så är det inte heller självklart för alla att den bästa lösningen är att öka på landets isolation, och utebliven turism är ofta något som drabbar lokalbefolkningen hårdare än de styrande. Populära Thailand har en många gånger ifrågasatt styrning, men endast 7 procent av svenskarna kan inte tänka sig att besöka landet på grund av dess politik. Känslorna för USA är liknande – 9 procent väljer av samma anledning bort resor till USA, trots starkt ifrågasättande av Donald Trump som president.
Turkiet har under flera år tappat kraftigt i resebokningar, och är även det land som klart flest svenska resenärer inte kan tänka sig att besöka på grund av landets politiska situation (33 procent). 19 procent av svenskarna kan inte tänka sig att besöka Nordkorea på grund av landets regering, följt av Ryssland på 18 procent. En förklaring till den stora skillnaden mellan Turkiet och Nordkorea kan vara att mycket få svenskar ser Nordkorea som en potentiell plats att besöka och att landet därför faller bort från radarn, medan Turkiet är en av svenskarnas största turistdestinationer.
Kvinnor uppger i högre grad än män (60 procent jämfört med 50 procent) att de undviker att resa till vissa länder på grund av politiska värderingar. Resenärer i åldersgrupp 51-65 påverkas i större utsträckning än andra åldersgrupper av ett visst lands politiska situation, när de ska semestra utomlands (63 procent). Motsvarande andel för åldersgrupp 18-30 år är 45 procent. Boende i Stockholm, Göteborg och Malmö uppger i större utsträckning att det finns länder som de inte kan tänka sig att besöka på grund av landets politiska styrning (82 procent), jämfört med invånare i övriga landet.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/drygt-halften-vill-inte-resa-till-lander-vars-politik-de-inte-kan-stotta?publisherId=2531191&releaseId=3255536