Reklam
Publicerat: 2022-09-18

Spaning

PostNord slutar med oadresserad reklam

PostNord slutar med oadresserad reklam

PostNord meddelar att man kommer att ha ett större fokus på adresserad direktreklam och tjänster som är mer målgruppsanpassade och kan kombineras med digitala lösningar framöver. Den beslutade inriktningen innebär att PostNord lämnar marknaden för bred masskommunikation och avvecklar delar av bolagets reklamportfölj för oadresserad direktreklam (ODR). Omvärldsfaktorer som till exempel markant högre priser på papper, gjort att volymerna minskat, anges som huvudförklaring. Sista utdelningsdagar med tjänsten ODR Standard är 3–4 april 2023.

 

Källa: https://news.cision.com/se/postnord/r/storre-forandring-i-postnords-reklamerbjudande,c3631649

 

Bild: Depositphotos