Shopping
Publicerat: 2015-08-25

Spaning

Priset fortfarande viktigast för kunden

Priset fortfarande viktigast för kunden

Den moderna konsumenten kan mycket väl tänka sig virtuella provrum, bryr sig marginellt om kändisar i reklam och anser att priset är överlägset viktigast enligt First Insights nyligen utkomna Consumer Survey Report. Studien fokuserar på hur kunden ser på shopping och vad man önskar att få ut av den.
Här är några av slutsatserna i undersökningen:
Teknik i butik - Generellt är konsumenterna mycket positivt inställda till att använda teknik i butikerna. 50 procent anser t ex att scanning är den tekniska utrustning i butiken som man har mest nytta av. Ett annat exempel är virtuella provrum. På frågan om de föredrar ett traditionellt provrum eller ett virtuellt svarar närmare 60 procent att de föredrar det traditionella provrummet. Beacon-tekniken är en av de stora snackisarna inom detaljhandeln i dag, men konsumenternas medvetenhet om tekniken och dess fördelar är fortfarande låg. Hela 70 procent av de svarande vet inte vad en beacons är. Identifikation via ansiktet är man inte heller intresserad av. Om man inte får rabatt förstås. Utan rabatt tänker 75 procent avstå från att handla i en butik med sådan teknik. Men om de rabatt sjunker den siffran till 55 procent.
Marknadsföring - Undersökningen har också tagit sig an kändisfenomenet, hur påverkar det konsumenternas köpvilja om en känd person gör reklam för produkten? Inte så mycket. Mer än 90 procent av de tillfrågade är inte mer benägna att köpa ett plagg för att en kändis eller sportstjärna har lagt sin hand på den. Undersökningen visar också att traditionella typer av annonsering som print och e-post fortfarande är starkast
Priset viktigast - Undersökningens visar också att priset kommer först, och att sociala medier påverkar minst. De tillfrågade vägde pris som den mest viktiga faktorn när det kommer till att köpa kläder och det indikerar också behovet av att bra produkter måste ha ett rimligt prisläge. Sociala medier framstår som mindre viktigt under shoppingturen. Mer än 60 procent använder sig aldrig av detaljhandelsföretagens sociala plattformar när de besöker butiken.
Läs mer här: http://www.firstinsight.com/press-releases/true-detective-first-insight-finds-what-consumers-really-want-from-retailers