Hälsa / Träning Mat / Dryck Reklam
Publicerat: 2022-02-16

Spaning

Reklam för snus ökar liksom användandet

Reklam för snus ökar liksom användandet

För fjärde året i rad har den tobaksförebyggande organisationen A Non Smoking Generation lanserat en rapport om hur tobak porträtteras i media, baserad på en analys som har genomförts av Meltwater. Den nya rapporten visar att reklam för vitt snus via influencers i sociala medier har ökat markant under 2021, och att nya varumärken har lanserats samt fått stor exponering sedan föregående år.
Varumärkena Lyft, Loop och Volt har marknadsförts via 181 Instagram-inlägg i samarbete med 34 influencers till ett uppskattat värde av minst 11,8 miljoner kronor och en räckvidd på 4,3 miljoner. Analysen 2020 omfattade Lyft, Zyn och Nordic Spirit, som då hade publicerat 65 inlägg i samarbete med 13 influencers till ett uppskattat värde av 2,3 miljoner kronor och en räckvidd på 1,5 miljoner.
Utöver tobaksreklamen i sociala medier belyser rapporten hur tobak porträtterades i redaktionella medier under första halvåret 2021. Likt tidigare år har tobaksföretagens ekonomiska vinster och utveckling på börsen fått stor medieexponering. Cirka 23 procent av artiklarna där tobak var huvudämnet handlade om ekonomi, jämfört med cirka 0,8 procent av artiklarna som berörde tobakens effekter på miljö och hållbarhet.
På det stora hela har snusningen bland svenska elever minskat sedan början av 2000-talet, men de senaste åren har trenden vänt. I år klassades 11 procent av högstadieeleverna som snusare, vilket nästan är en fördubbling sedan 2010. Samma trend syns bland gymnasieeleverna, där 23 procent klassades som snusare 2021 jämfört med 13 procent år 2012. Snusning är vanligare bland pojkar än bland flickor, men de senaste årens ökning har varit särskilt framträdande bland flickor.
 
Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00482/979b2003-c3e1-4740-a7a2-d4c4388ddff3.pdf
 
Bild: Press A Non Smoking Generation