Arbetsliv
Publicerat: 2018-04-30

Spaning

Rekryterings-trender för 2018

Rekryterings-trender för 2018

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG har gjort sin årliga trendspaning inom området fördomsfri rekrytering. Totalt lyfter företaget fram nio rekryterings- och jobbsökartrender som kommer påverka hur svenska företag rekryterar under 2018.
Trend 1: Platsannonsens arbetsbeskrivning utmanas
Företag börjar ta bort den klassiska arbetsbeskrivningen i platsannonser till förmån för resultatbaserade annonser. Istället för att lyfta upp vad kandidaten ska kunna är det direkt fokus på utvecklingsmöjligheterna inom rollen, hur kandidaten kan påverka sin presentation, vilka KPI:er hen kommer mätas på, och hur kandidaten kommer att påverka företagets framgång.
Trend 2: Diskriminerande rekryteringsmarknadsföring
Allt fler företag, omedvetet och tyvärr ibland medvetet, diskriminerar genom att exkludera vissa målgrupper från att se platsannonser. Nyligen blev T-Mobile, Amazon och Cox Communications tillsammans med Facebook stämda för åldersdiskriminering efter att de satt åldersgränser på sina Facebookannonser.
Trend 3: Transparens mot jobbsökare
Den här trenden handlar om att öka transparensen mot dagens viktigaste kund på arbetsmarknaden – jobbsökaren. Det handlar om transparens i ansökningsprocessen, i kommunikationen, i urvalet och kring lönen.
Trend 4: Neurodiversity – neurologisk mångfald
Neurodiversity, eller på svenska neurologisk mångfald. Här ser företag en möjlighet att anställa människor som naturligt tänker annorlunda, ifrågasätter status quo och dagligen löser problem på nya sätt. Främst handlar det om individer med ADHD och högfunktionell autism (tidigare kallat Aspberger) inom områden där det råder kompetensbrist.
Trend 5: AI:s et(n)iska algoritmer
Den här trenden handlar om hur de självlärande algoritmerna som utvecklas inom artificiell intelligens (AI) kan diskriminera vid rekrytering om företag inte ser upp.
Trend 6: Ålderism – fördomar fortsätter frodas
Ålderism. Åldersdiskriminering. Allt fler lyfter upp vikten av att ta tillvara kompetens på arbetsmarknaden – ung som erfaren. Det som driver trenden framåt är den åldrade befolkningen, kompetensbristen och senarelagd pensionsålder som gör att åldersdiskrimineringen diskuteras allt mer.
Trend 7: Kvantifierad kompetens - scorecards
Med så kallade talent scorecards blir det möjligt att kvantifiera kompetens för att kunna jämföra kandidater på ett mer objektivt sätt. Det handlar om att poängsätta varje kandidat utifrån i förväg utvalda kriterier, som chefer måste besluta om innan de börjar rekrytera, istället för att låta den berömda magkänslan ta över.
Trend 8: Inkludering – en ny tillväxtstrategi
Företags inkluderingsarbete blir därför allt viktigare eftersom det har visat sig att medarbetare som känner sig inkluderade i ett team med mångfald i ålder, kön, bakgrund och geografisk spridning, tar upp till 87 % bättre beslut, och levererar 60 % bättre resultat.
Trend 9: Block chain – jobbsökare tar tillbaka makten
Här handlar det inte längre om en rätt – utan ett ägandeskap – av sina egna personuppgifter. Personuppgifter som dessutom är ”validerade” vi Block Chains på olika sätt, vilket innebär att en arbetsgivare inte behöver kolla upp äktheten i en kandidats CV. Med block chain tar kandidaten helt makten över sina personuppgifter - genom hela sin karriär, medan arbetsgivare kommer kunna snabba på sina anställningsprocesser då all information de får från jobbsökare kommer att vara validerade av tredje part.
Läs mer: https://www.tng.se/trender/rekryteringstrender-2018