Kultur / Fritid
Publicerat: 2021-03-30

Spaning

Robotkonst säljs med NFT

Robotkonst säljs med NFT

Roboten Sophia, skapad av företaget Hanson Robotics i Hongkong, är den första icke-mänskliga konstnären att sälja sina digitala verk med hjälp av krypteringstekniken NFT, ”non fungible token”. Tillsammans med konstnären Andrea Bonaceto har roboten bland annat skapat verket ”Sophia Instantiation”. Tillsammans skapade roboten och Andrea Bonaceto en rad olika porträtt av Sophia och hennes ”närmaste familj”. Bilderna bearbetades sedan av Sophias neurala nätverk vilket resulterade i egna tolkningar baserat på beslut utan mänsklig involvering. Verken säljs nu av Nifty Gateway.
 
Källa: https://niftygateway.com/collections/sophiarobot
 
Bild: Screen shot Nifty