Shopping
Publicerat: 2022-04-20

Spaning

Så konsumerar olika generationer

Så konsumerar olika generationer

Olika generationer konsumerar på olika sätt, visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av förvaringsföretaget Elfa. Till exempel prioriterar äldre i högre grad kvalitet framför “slit och släng” jämfört med yngre, medan yngre är mer benägna än äldre att låna eller hyra saker. I undersökningen har man använt en vanlig uppdelning av dagens generationer utifrån dess åldrar ser ut som följande: Generation Z 16-25 år, Millennials 26-41 år, Generation X 42-57 år och Boomers 58-76 år.
Hållbarhet har blivit allt viktigare i samhället på grund av klimatfrågan. Hur mycket vi konsumerar påverkar klimatet i allra högsta grad, men det finns flera sätt att försöka minska sin klimatpåverkan genom hur man väljer att konsumera. Till exempel att låna eller hyra saker när man behöver dem istället för att köpa nytt. Men det är mer populärt bland de yngre än de äldre. 54 procent av Millennials svarar att de lånar eller hyr medan endast 42 procent av Boomers gör det.
När kvalitet diskuteras brukar den ofta stå i relation till pris. Att köpa en dyrare produkt som håller längre är ett sätt för konsumenter att värna för miljön. Men är man villig till detta? Här syns några intressanta skillnader mellan generationerna. Boomers är de som bryr sig mest om kvalitet: hela 49 procent av Boomers svarar att de helt håller med om att de prioriterar kvalitet framför “slit och släng”. Motsvarande siffra bland Generation Z är 38 procent.
För många innebär en gammal uttjänad möbel inte per automatik en tripp till soptippen. Istället kan man tjäna en peng på att sälja sin bokhylla eller soffa på andrahandsmarknaden och på samma gång möjliggöra en cirkulär ekonomi. Men den här inställningen verkar inte riktigt ha slagit igenom på lika bred front bland alla generationer. 38 procent av Millennials har sålt möbler och inredning, medan endast 19 procent av Boomers har gjort detta.
Hur vi förvarar det vi konsumerar i våra hem är för Elfa en kärnfråga. Sifo-undersökningen visar att yngre generationer, Generation Z och Millennials, till och med drar sig för att köpa nytt för att de inte vet var de ska förvara sakerna: 49 respektive 45 procent medger detta. Medan de äldre, Generation X och Boomers, i lägre utsträckning oroar sig för det dilemmat: 42 respektive 37 procent.
 
Källa: https://elfa.com/sv-se/elfa-insights
 
Bild: Depositphotos