Självkörande bussar i Göteborg

Självkörande bussar i Göteborg

Nu rullar den första självkörande bussen i Göteborg. Allmänheten kan åka gratis med en liten buss på en sträcka mellan Chalmers huvudentré och högskolans bibliotek.

Bakom satsningen ligger ett partnerskap mellan femton organisationer och företag med anknytning till mobilitet, stadsplanering och transporter. Birger Löfgren på forskningsinstitutet RISE Viktoria är den som leder arbetet.

Efter det fyra veckor långa försöket på Chalmersområdet flyttar projektet i höst till Lindholmen Science Park, det växande innovationsklustret i Göteborg där bland annat en stor del av Sveriges fordonsutveckling sker. Där fortsätter försöket under en sexmånadersperiod.

Läs mer på: www.självkörandeGBG.nu