Självseglande båt?

KTH forskare har tagit fram en rigg som skall anpassa sig själv efter vinden. Yttersta målet är att den skall klara sig själv under en månad och håller på att utrustats med bl a AI för att kunna navigera själv i okända vatten. Båten kallas MariBot.

Källa: KTH och NyTeknik