Skilj på digitalisering och AI!

Kolla bilden. Den visar att AI är så mycket mer än digitalisering. 20 procent av all data är strukturerad. Digitalisering kräver strukturerad data. AI använder även ostrukturerad data.
– Digitaliseringen kräver att människan anpassar sig efter maskinerna. AI anpassar maskinerna efter människan, säger Göran Lindsjö, AI-expert verksam i USA och Sverige.

AI påverkar hela samhällslivet