Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2018-09-21

Spaning

Skörda paprikor med robot

Skörda paprikor med robot

Världens första skörderobot skördar paprikor med hjälp av artificiell intelligens. Genom bildanalys och rörelseplanering kan den navigera på fältet och skörda grödan på bästa sätt. Skörderoboten har utvecklats inom EU-projektet SWEEPER, av bland annat forskare vid Umeå universitet. Det är den första i sitt slag och visades upp för imponerade paprikaodlare i början av juli.
I det europeiska samarbetsprojektet har Umeå universitet haft ansvar för integration av all mjukvara och hårdvara. Umeåforskarna har också utvecklat den överordnade styrningen av robotens beteende och kameraguidad kontroll av robotens arm.  I stället för att styra armens gripverktyg till en given (x,y,z)-koordinat styrs armen så att paprikan centreras i bilden från en 3D-kamera som är monterad på gripverktyget. Dessa AI-inspirerade lösningar bidrar till en robust funktion som inte påverkas av mekanisk instabilitet och förslitning.
En patentansökan är inlämnad, och ett spinoff-företag har startats i Nederländerna för att ta över exploateringen av forskningsresultaten.
 
Läs mer: http://www.sweeper-robot.eu/11-news/48-sweeper-demonstrated-its-harvesting-robot-for-the-first-time