Teknik / Prylar
Publicerat: 2013-02-12

Spaning

SL-tider i realtid

SL-tider i realtid

Ceve media har nyligen utvecklat en app för att hålla koll på tiden i Stockholms lokaltrafik, i realtid. Detta innebär att du kan spara dina ”favoritstationer” (förslagsvis de stationer du besöker mest frekvent) och sedan få information kring anländande tåg och bussar i realtid, med uppdateringar kring eventuella trafikstörningar och förseningar.
Appen kostar sju kronor, och kommer troligtvis att underlätta för resenären vid linjebyten vid olika stationer då du som resenär relativt exakt kan se när anslutande tåg eller buss förväntas infinna sig vid ”din” station.