Publicerat: 2022-11-09

Spaning

Slopad klimatbonus för elbilar

Slopad klimatbonus för elbilar

Den svenska regeringen meddelar att klimatbonusen för elbilar och andra berättigade bilar upphör.  Regeringen motiverar sitt beslut med att ”kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil”. Beslutet innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter den 8 november 2022 inte kommer få klimatbonusen. Malus-delen inom bonus-malus kommer fortfarande att finnas var. Det vill säga den treåriga förhöjningen av fordonsskatten för fordon med höga utsläpp av koldioxid.

 

Källa: https://alltomelbil.se/beskedet-klimatbonusen-for-elbilar-upphor-8-november/

 

Bild: Depositphotos