Smart hammare

Michael Young har under flera år arbetat med att få till en hammare som kan användas utan att riskera att få en blå tumme. Han har nu tagit fram en prototyp med hjälp av 3D-utskrift i plast men i produktion (om någon vill, det är ännu ingen tillverkare som börjat någon tillverkning) är den tänkt att vara gjuten för rätt vikt och balans. Vad är då så speciellt? Jo den laddas med samma sorts spikar som en spikpistol vilket gör att man slipper hålla i spiken.

Foto: Michael Young