Media Reklam
Publicerat: 2019-10-10

Spaning

Sociala medier nu större än print

Sociala medier nu större än print

I en ny global studie ”Advertising expenditure forecasts” från Zenith media uppges att sociala medier kommer att gå förbi tryckta media när det gäller annonsinvesteringar innan år 2019 är slut. Tv kommer att ta åt sig mest av annonsinvesteringarna är fortfarande störst, följt av Sök men sedan kommer sociala medier som går förbi print. Sociala medier kommer vid årsskiftet att stå för 20 procent av annonsinvesteringarna, print för 13 procent, enligt Zenith. Det är i så fall första gången som sociala medier drar till sig mer än tryckta media globalt.
 
https://www.zenithmedia.com/social-media-overtakes-print-to-become-the-third-largest-advertising-channel/