Mat / Dryck Privatekonomi
Publicerat: 2019-05-17

Spaning

Spara mera och mindre godis

Spara mera och mindre godis

Svenskar vill öka sitt sparande till nära det dubbla enligt en undersökning från Folksam och det som ryker för att möjliggöra ett ökat sparande är - godiset!
Det som i första han ska sparas in på är godis, chips, glas och kakor, men det är stora geografiska skillnader, i Göteborg så är det fika och uteluncher medan de i norra mellanSverige inte alls vill minska på godisinköpen som övriga landet.
Undersökningen heter Så sparar svenskarna och går att nå på: www.folksa.se/saspararsvenskarna