Spara mera och mindre godis

Svenskar vill öka sitt sparande till nära det dubbla enligt en undersökning från Folksam och det som ryker för att möjliggöra ett ökat sparande är – godiset!

Det som i första han ska sparas in på är godis, chips, glas och kakor, men det är stora geografiska skillnader, i Göteborg så är det fika och uteluncher medan de i norra mellanSverige inte alls vill minska på godisinköpen som övriga landet.

Undersökningen heter Så sparar svenskarna och går att nå på: www.folksa.se/saspararsvenskarna