Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-07-18

Spaning

Spärr mot fortkörning

Spärr mot fortkörning

EU har tagit beslut om att alla fordon som säljs från 2024 måste ha en teknik som heter Intelligent Speed Assistance. Den här håller koll på om föraren av fordonet kör för fort och sparar data i en "svart låda" som på flygplan som rättsväsendet tar del av om det sker en olycka.
Systemet i sig vet vilken hastighet som gäller och registrerar om föraren kör fortare, med ljud eller genom vibrationsvarningar alternativt att systemet helt enkelt bromsar ner till korrekt hastighet, det kommer inte att vara lika mellan olika fabrikanter bara de uppfyller EUs krav.
Målet med det nya kravet från EU är naturligtvis att sänka antalet döda i trafiken.