Mode / Design Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-03-31

Spaning

Statlig utredning vill ändra lagen till förmån för förarlösa fordon

Statlig utredning vill ändra lagen till förmån för förarlösa fordon

Idag lämnade Jonas Bjelfvenstam från VTI (Statens väg och-transportinsitut)över en statlig utredning till regeringen. Utredningen föreslår lagändringar som skulle innebära att storskaliga tester av förarlösa fordon blir verklighet. Lagen skall börja gälla från 1 maj 2017 och kan då möjliggöra tester i offentlig miljö.Flertalet biltillverkare ( t.ex Volvo Cars) och tekniktillverkare(Apple och Google) har pågående projekt inom området.Nu är det lagen som behöver anpassas för dessa nya fordon. Utredningen poängterar att testorganisationer får ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen som även är tillsynsmyndighet. Ansvarsfrågan gällande framförandet pendlar mellan fysisk förare och testorganisationen beroende på om bilen framförs helautomatiskt eller ej. Men man kan ju ställa sig en övergripande fråga kring dessa bilar: Vem är det som kör egentligen?!
Länk:
http://www.regeringen.se/contentassets/ffa493ce047a4f37ae3b74508616cab4/vagen-till-sjalvkorande-fordon-forsoksverksamhet-sou-2016_28.pdf
http://www.vti.se/sv/nyheter/sjalvkorande-bilar-forenklar-logistik/