Stela flygstolar

Delta airlines har meddelat att de kommer att ”steloperera” stolarna på sina plan för kortare flygningar (till att börja med) för att öka kundnöjdheten. Det uppstår ofta missnöje i kabinerna när folk lutar sina säten då många idag då får knäna intryckta pga att man förtätat i planen för att öka lönsamheten. Blir spännande att se ifall fler följer efter och vad som sker i frågan på lite längre sikt.

Bild: Delta Airlines