Resa
Publicerat: 2019-04-30

Spaning

Stela flygstolar

Stela flygstolar

Delta airlines har meddelat att de kommer att "steloperera" stolarna på sina plan för kortare flygningar (till att börja med) för att öka kundnöjdheten. Det uppstår ofta missnöje i kabinerna när folk lutar sina säten då många idag då får knäna intryckta pga att man förtätat i planen för att öka lönsamheten. Blir spännande att se ifall fler följer efter och vad som sker i frågan på lite längre sikt.
Bild: Delta Airlines