Kultur / Fritid Resa
Publicerat: 2023-09-05

Spaning

STF minskar verksamheten i fjällen

STF minskar verksamheten i fjällen

Som ett led i att begränsa turismen i fjällvärlden har nu STF, i samband med ett nytt arrendeavtal i västra Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalen, kommer att dra ner på sin verksamhet i området. Man kommer att förändra matutbudet, minska antalet bäddar, ändra öppettiderna samt avveckla en stugplats. Det här gör man för att minska störning för renarna och bidra till en hållbar utveckling av området.

 

Källa: https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/5867989-2/

 

Bild: STF, Fotograf: Anette Andersson