Media
Publicerat: 2015-09-12

Spaning

Streaming dominerar bland tonåringar

Streaming dominerar bland tonåringar

Vill man nå dagens tonåringar (och för den delen andra målgrupper) så är det via videos på nätet. För andra kvartalet i rad ligger den dagliga räckvidden för rörlig bild på nätet på 50 procent i målgruppen 9-99 år enligt statistik från MMS. För unga tittare är räckvidden betydligt högre. Nio tonåringar av tio ser rörlig bild på nätet varje dag. I attitydundersökningen svarade de yngre tittarna 9-12 år att de hellre följer program på TV än via nätet och i princip alla av dem räknar med att de kommer att skaffa en TV-apparat när de bli vuxna och flyttar hemifrån. 13-19-åringarna följer i högre grad serier och program via internetkanaler än via TV-sändningar och det är vanligare bland dem att följa en YouTubekanal än vad det är bland 9-12-åringarna. Bland de äldsta tonåringarna 17-19 år tror var femte att de inte kommer att skaffa TV när de flyttar hemifrån.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/mediamaetning-i-skandinavien-mms-ab/pressreleases/mms-nio-tonaaringar-av-tio-ser-roerlig-bild-paa-naetet-dagligen-1216504