Publicerat: 2021-03-01

Spaning

Studenter handlar oftare mat på nätet

Studenter handlar oftare mat på nätet

Mecenat Insights har genomfört en undersökning bland studenter på temat mat och livsmedel. Undersökningen visar en större förändring när man frågar om orsakerna till varför studenterna väljer en specifik mataffär. Där har Mecenat i tidigare undersökningar sett ganska tydlig att de i första hand väljer den närmaste och därefter den billigaste butiken. I år har de staplarna krympt märkbart och istället anger studenterna i högre utsträckning att de väljer butiker med störst sortiment och bäst råvaror. Dessutom har långa öppettider blivit viktigare, men då från låga nivåer.
En annan märkbar förändring är att fler i studentgruppen har börjat handla sina livsmedel på nätet. 28 procent har testat att beställa hem sina livsmedel medan 17 procent gör det regelbundet. Det är under genomsnittet för befolkningen i stort men en tydlig ökning jämfört med tidigare undersökningar.
Trots att det medför en merkostnad så var det även en stor andel som svarade att de brukade beställa restaurangmat med hemkörning. Där svarade 40 procent att de använder en sådan tjänst.
 
Källa: https://partner.mecenat.com/se/nyheter/2021/mecenat-insights-maten-flyttar-ut-pa-natet
 
Bild: Depositphotos