Mode / Design Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-08-26

Spaning

Svävande MC

Svävande MC

Motorcyklister i luften kan snart vara en verklighet då Malloy Aeronautics i Storbritannien håller på att ta fram en. Detta skulle innebära att man slipper köa och kan ta sig fram ovan alla andra.
I Storbritannien håller nu den sista prototypen av flygande MC på att färdigställas.

Läs mer: http://www.hover-bike.com/MA/