Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-09-27

Spaning

Svensk grön bensin

Svensk grön bensin

Professor, Jyri-Pekka Mikkola, vid Umeå och Åbos kemiska institutioner har under ett decennium filat på receptet och har nu ett mobilt labb i vilket han kan tillverka bensin men utan farliga efterlämningar.
Av t ex trä skapar han först etanol för att sedan köra det hela genom ett sorts katalysator. Ut kommer 20 % vatten, 10 % gasol och 70 % bensin som är helt grön.
Det har dock inte varit problemlöst sedan patentet blev godkänt, de har utsatts för bl a inbrott och fått mejlservern hackad.
Bio4Energy heter forskningssammanslutning.
https://www.bio4energy.se/