Resa
Publicerat: 2021-12-21

Spaning

Svenskarna köper första elbilen 2024

Svenskarna köper första elbilen 2024

Antalet elbilar som enbart drivs av el (batteri) ökar stadigt. Men fortfarande handlar det bara om runt 2 procent av alla bilar på vägarna i Sverige. Många är tveksamma att ta steget, i alla fall de närmaste åren. Enligt en ny Sifo-undersökning på uppdrag av betalbolaget Ecster svarar 43 procent att det är under 2024 eller senare som intresset för att köpa en elbil, som drivs enbart på el kommer att realiseras. Samtidigt svarar 20 procent att de tror att de aldrig kommer köpa någon elbil. Intresset att köpa elbil är större ju yngre man är och sjunker ju äldre man blir. I åldersgruppen 16-34 år uppger 52 procent att de kommer köpa första elbilen 2024. För åldersgrupperna 35-55 år och 56-79 år är siffrorna 43 respektive 33 procent. Även de som tjänar mer och de som är inneboende/bor i kollektiv visar ett större intresse att köpa elbil. 60 procent anser att de tar hänsyn till hållbarhet (social och miljöpåverkan) i mycket stor eller ganska stor utsträckning när de handlar nya sällanköpsvaror, som exempelvis ny bil. Den av riksdagen beslutade klimatbonusen om 70 000 kronor till de som köper ny elbil eller laddhybrid har enligt undersökningen gjort 18 procent mer positiva till att köpa elbil.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-sifo-undersokning-visar-svenskarna-koper-forsta-elbilen-2024
 
Bild: Depositphotos