Resa
Publicerat: 2019-06-05

Spaning

Svenskarnas resemönster förändras

Svenskarnas resemönster förändras

Svenskarnas resmönster har förändrats till följd av klimatdebatten. Dubbelt så många svenskar väljer tåg framför flyg jämfört med för bara ett och ett halvt år sedan, enligt SJs Sifo-undersökning. Trendskiftet bidrar till en kraftig ökning av tågresandet och allra mest ökar affärsresandet.
6 av 10 svenskar (57 procent) uppger att de tänker på miljön när de reser inom Sverige, enligt undersökningen. Vanligaste sättet är göra det är att välja tåg framför flyg. Här har en dramatisk förändring skett på kort tid:
37 procent säger att de väljer tåg istället för flyg när så är möjligt – i höstas var siffran 26 procent och för bara ett och ett halvt år sedan var siffran 20 procent. Samma trend syns för tåg kontra bil. 27 procent uppger i vårens och höstens undersökning att de väljer tåg framför bil, att jämföra med 20 procent hösten 2017.
Trenden ger tydliga avtryck i SJs statistik: I fjol ökade antalet resor med SJ med 1,5 miljoner till 31,8 miljoner och första kvartalet i år fortsatte tågresandet öka med drygt 8 procent jämfört med samma period i fjol. Allt fler privatresenärer väljer tåget, men mest ökade de klimatsmarta tjänsteresorna,12 procent. Samtidigt minskade inrikesflyget kraftigt.
 
Källa: http://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/klimatoro-ger-kraftig-foeraendring-av-svenskars-resvanor-2881081?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email