Privatekonomi
Publicerat: 2015-06-24

Spaning

Svensken konsumerar mindre

Svensken konsumerar mindre

Svenskarna värnar om sitt sparande och drar hellre in på konsumtion, visar en ny undersökning från Skandia, det så kallade Plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo. I oktober i fjol bottnade optimismen. Hushållen var påtagligt pessimistiska efter regeringsskifte, börsoro och nya amorteringskrav. Men mot slutet av fjolåret och i början på det här året förbyttes dysterheten i påtaglig optimism i spåren av börsrally, aviserade skattehöjningar som sköts på framtiden och fallande räntor. Senaste undersökningen visar att konsumenterna i allt högre grad ser över sin konsumtion. Det är nu hela 85 procent som skulle dra in på konsumtion snarare än sparande om inkomsten skulle minska - ett beteende som har ökat successivt under fem av sex kvartal sedan sista kvartalet 2013. Sedan årsskiftet märks också en större benägenhet att värna sparande i fonder och aktier.
 
Läs mer här: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/2E/32/32/release.html
http://mb.cision.com/Public/608/9795425/a10414930d1f879f.pdf