Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-03-17

Spaning

Syntetiska röster blir personliga

Syntetiska röster blir personliga

Vi människor är som bekant individer, var och en med sin specifika personlighet och sitt egna uttryck. Det är inte särskilt kontroversiellt att tycka att varje människa skulle ha möjlighet att använda sin egen röst för att göra sig förstådd, även om man inte kan prata rent. De flesta människor som inte kan uttrycka ord i tal vill naturligtvis inte ha en gemensam syntetisk röst ála Stephen Hawking att utrycka sig med.
Detta har man nu lyckligtvis åtgärdat med forskning vid Northeast University of Boston. Tekniken tar hjälp av såkallade ”taldonatorer”, människor i samma storlek och ålder som personen som vill erhålla sin egentliga röst. Man mixar personens egen röst, då personen ofta kan göra ljud men inte formulera tal, med taldonatorns. Uttal sammanblandas således med karaktär. På så sätt formas ens egen röst, som man sedan styr datoriserat på passande sätt utifrån sitt handikapp.
Man kan genom teknikens hjälp få fram nyanser i personens egentliga röst, så som tonhöjd, raspighet och andning. Framstegen inom detta område påstås sprida stor glädje till de som hittills fått möjligheten att få sin personliga, egna, röst att uttrycka sig med – och därmed i ännu högre utsträckning kunna känna sig som individer.
Läs mer:
http://www.cbc.ca/news/technology/personalized-voices-crafted-for-those-with-speech-problems-1.2545228