Teknik / Prylar
Publicerat: 2024-02-09

Spaning

The Swedish Lion I läser gamla texter

The Swedish Lion I läser gamla texter

Riksarkivet har tagit fram ett AI verktyg som kan läsa gamla texter som är handskrivna från tidigare århundranden. I dagsläget är verktyget främst till för forskare men planen är att inom en snar framtid släppa en version som alla kan nyttja. AIn är tränad på 15,6 miljoner ord.

Fördelen med verktyget för Riksarkivet är att det hjälper till att tyda och läsa gamla handskrivna texter, digitaliserar, systematiserar och gör dem sökbara.

Arbetet med att ta fram det svenska AI-lejonet har skett i samarbete mellan Riksarkiven i Sverige och Finland, Stockholms stadsarkiv och Jämtlands läns fornskriftssällskap.