Arbetsliv Hälsa / Träning Hem / Boende Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-05-29

Spaning

Trä som luft-konditionering

Trä som luft-konditionering

Då luftkonditionering är en stor global orsak av koldioxidutsläpp håller man nu på med att undersöka hur hus kan hållas svala på ett miljömässigt sätt. Ett forskningsteam mellan University of Maryland, University of Colorado, University of California samt Chinese Academy of Engineering har studerat fram en metod genom att ta ur ligninet i träet, det som ger trä dess hårdhet så finns främst bara cellulosa kvar, vilket har reflekterade egenskaper. Genom att det behandla träet reflekterar bort solljus och inte för vidare värme i särskilt stor grad så kommer huset att bli svalare än vad det annars skulle ha varit. Ett problem med denna teknik är att kostnaderna för att värma upp hus blir däremot dyrare. Främst kommer detta genomslag få i varmare länder där kylan inte är så ansträngande vintertid.
Läs mer: https://www.newscientist.com/article/2204442-high-tech-wood-could-keep-homes-cool-by-reflecting-the-suns-rays/