Arbetsliv Resa Shopping
Publicerat: 2016-06-21

Spaning

Turismen i Sverige ökar rejält

Turismen i Sverige ökar rejält

Bakom uppgången ligger framförallt en ökning av besökare från utomeuropeiska marknader som USA, Kina och Indien. Antalet övernattningar ökade med 10,4 procent vilket är den kraftigaste uppgången på över 20 år.
De utländska besökarnas konsumtion i Sverige ökade med 17,9 procent eller i pengar räknat 17 miljarder kronor. Turismen är en viktig sektor för Sverige och bidrar bland annat till ökad sysselsättning.
Kanske ska fler företag fundera över vad man kan göra för att ta del av den ökande turismen.
Mer information: https://www.mynewsdesk.com/se/tillvaextverket/pressreleases/turismens-aarsbokslut-2015-rekordoekning-av-utlaendska-besoekare-1446293