TV-tittandet allt mindre populärt hos unga

I MMS senaste rapport om rörliga bilder kan man konstatera att det linjära TV-tittandet fortfarande står sig starkt i förhållande till konsumtion av streamat och nedladdat bland dem som är 40 år eller äldre. I den här åldersgruppen har linjär-TV 58 % av den totala konsumtionstiden. Ju yngre man är desto mer fördelas tittartiden på olika typer av innehåll och olika plattformar. Bland dem under 26 år så har TV endast 17% av den totala konsumtionstiden. Där dominerar istället olika streamade format.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/mediamaetning-i-skandinavien-mms-ab/pressreleases/tv-starkt-hos-alla-och-de-unga-sprider-sitt-tittande-2556658