Publicerat: 2020-06-25

Spaning

Tydlig digital klyfta mellan olika grupper i samhället

Tydlig digital klyfta mellan olika grupper i samhället

Undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI)” visar att det finns en betydande digital klyfta i samhället. Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättningar. I undersökningen jämförs både resultaten med 2017 års undersökning och mellan grupper med och grupper utan funktionsnedsättning.
Några av rapportens viktigaste slutsatser:
Den digitala klyftan etableras i unga år och består livet ut.
Många behöver hjälp – användningen av internet är inte autonom
De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte med digital inkludering
Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla tillgänglighetsproblem
Att inte kunna identifiera sig digitalt, för till exempel utföra bankärenden, är ett stort problem. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt.
Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, jämfört med undersökningen 2017.
Det digitala utanförskapet påverkas av funktionsnedsättning men kan inte förklaras av funktionsnedsättning.
De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion
 
Källa: www.pts.se/smfoi
 
Bild: Depositphoto