Mode / Design
Publicerat: 2017-03-15

Spaning

Tyget som ändrar färg

Tyget som ändrar färg

Doktoranden Marjan Kooroshnia vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, har utvecklat metoder som möjliggör att ett enfärgat stycke tyg plötsligt visar ett färgsprakande mönster när den omgivande temperaturen ändras. Vid ytterligare temperaturändring dyker ett helt annat mönster upp. Tekniken kallas termokromiska färger. Dessa färger ändrar kulör när temperaturen ändras. Färgerna syns tydligt vid temperaturer lägre än deras aktiveringstemperatur, och när de hettas upp blir de färglösa eller svagt färgade. Vanligtvis brukar de blandas med ett statiskt pigment för att kunna ändras från en färg till en annan. Metoden kan vara lite svårt att visualisera, och därför har Kooroshnia även designat tryckta mönster för att illustrera varje steg av sina experiment. I samband med hennes disputation den 14 mars kommer en utställning att öppna på Textilmuseet i Borås, där det finns mängder av exempel att se och lära av. Med hjälp av hårtorkar kan besökarna värma upp tygerna och se vad som händer.
Läs av handlingen "On textile printing with thermochromic inks.", http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1074393&dswid=8747