Media
Publicerat: 2016-11-16

Spaning

Unga filmar och delar

Unga filmar och delar

En generation filmskapare växer upp. Enligt en ny rapport från MMS så gör en knapp femtedel av Sveriges 9-99-åringar egna filmer som de sedan delar med andra via sociala medier. Filmerna handlar vanligen om den egna vardagen och visar oftast filmaren själv eller filmarens kompisar. Den överlägset vanligaste tjänsten för att filma och dela är Snapchat, följt av Facebook, Instagram och YouTube. De flesta filmar och delar för att de gillar när andra ser och kommenterar filmen. Bara ett par procent filmar och delar för att de vill lära ut, eller marknadsföra något. De som filmar och delar är ofta unga. Medianåldern bland dem som filmar och delar dagligen är 20 år och för dem som filmar och delar någon gång i veckan är medianåldern 23 år. Det är också vanligare att tjejer filmar och delar än att killar gör det.
Läs mer här: http://mms.se/?p=3944